Leveringsvoorwaarden informatie

Levering en leveringstermijnen
Onze producten worden geleverd via DPD of Taxipost, een gespecialiseerde transporteur of door "Cantarelle" zelf. De verzendkosten worden afzonderlijk berekend en worden vermeld op uw bestelbon. De verzendkosten worden forfaitair berekend op basis van het gewicht. Leveringen geschieden op het leveringsadres gespecificeerd door de Klant in zijn bestelling. Producten worden in principe uitsluitend geleverd in volgende landen: België, Nederland, Luxemburg, Frankrijk, Duitsland en rest van Europa. Het risico van beschadiging, verlies of diefstal valt ten laste van "Cantarelle" tot op het ogenblik van levering van de goederen aan de Klant. Op dat ogenblik gaat het risico over op de Klant. Bij levering naar het buitenland vervalt de aansprakelijkheid van Cantarelle vanaf het pakket het grondgebied van België verlaat. De leveringstermijn bedraagt maximaal 14 dagen en 21 dagen voor gepersonaliseerde artikelen, tenzij anders overeengekomen. Indien de levertermijn langer is wordt dit bij de bevestiging van de bestelling of zo snel mogelijk na de bestelling meegedeeld. In geen enkel geval heeft de Klant recht op schadevergoeding voor het overschrijden van leveringstermijn.